Groot tekort aan gekwalificeerde sport- en beweegleiders senioren

PERSBERICHT                                                            17 mei 2022


Seniorensport- en beweegaanbod in Nederland dreigt te verdwijnen

Er is een groot tekort aan gekwalificeerde sport- en beweegleiders senioren
 
Er komen meer senioren, de grijze druk neemt toe en daarmee stijgen de zorgkosten. Sport en bewegen heeft een positieve invloed op participatie, zelfredzaamheid en gezondheid van de 65-plussers en zorgt voor een hogere kwaliteit van leven. Juist de groep kwetsbare senioren, met chronische aandoeningen en ouderdomsmotoriek, heeft behoefte aan sport- en beweegaanbod afgestemd op hun kunnen. Daar wringt de schoen. Er is een tekort aan gekwalificeerd lesgeefkader sport- en bewegen voor kwetsbare senioren en dat tekort dreigt alleen maar groter te worden. Gevolg is dat er straks weinig tot geen sport- en beweegaanbod voor senioren meer is.
 
Regelmatig bewegen kan de gevolgen van het verouderingsproces vertragen en vitaliteit bevorderen. Onderzoek heeft aangetoond dat (meer) bewegen een positieve invloed heeft op gezondheid, zelfredzaamheid en participatie en zorgt voor een hogere kwaliteit van leven. Dit aanbod dreigt te verdwijnen als er geen nieuwe sport- en beweegleiders opgeleid worden. Het huidige lesgeefkader heeft inmiddels zelf al bijna de leeftijd bereikt om mee te kunnen doen met de groepen. Voor jongere lesgevers is er vaak te weinig arbeidsperspectief om zich op deze doelgroep te willen specialiseren.
 
De oplossing ligt volgens Sportkracht12 op meerdere vlakken. Allereerst is investeren op de inzet van sport- en bewegen voor deze doelgroep prioriteit. Het Rijk, provincies en gemeenten moeten gaan inzien dat sport- en bewegen een manier is om de kosten in het sociaal domein te drukken. Op lokaal niveau moeten gemeenten, welzijn, zorg en sport gaan samenwerken om laagdrempelig aanbod te creëren. Buurtsportcoaches moeten ruimte krijgen om gespecialiseerd aanbod voor deze doelgroep te creëren. En desgewenst moet het voor hen mogelijk worden om senioren te begeleiden en het lesgeven aan kwetsbare senioren onderdeel te laten zijn van hun werkzaamheden. Tenslotte moet er aan de opleidingskant gekeken worden hoe het opleidingsaanbod aantrekkelijk gemaakt kan worden voor meerdere potentiële docenten.
 
Sportkracht12 zet zich in voor goed sportaanbod en heeft in dit kader de samenwerking gezocht met verschillende partijen om deze problematiek onder de aandacht te brengen. Samen met Kenniscentrum Sport & Bewegen en Hanze Instituut voor Sportstudies is een visiedocument opgesteld. Het initiatief wordt ondersteund door VML Nederland en WIJ Buurtsportcoaches. Het volledige visiedocument is te lezen op www.sportkracht12.nl/visiedocumentsenioren.
 

 
 
 

Noot voor de redactie
Sportkracht12 is de samenwerking van de 12 provinciale sportservice organisaties. Voor meer informatie over het project ‘versterken kwaliteit en kwantiteit seniorensportleiders’ kunt u contact opnemen met Esther Heezen, procesbegeleider Sportkracht12 senioren: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 
 
 

Volg ons

Uitvoering project(en) mede mogelijk gemaakt door

banner VSB Fonds

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.